Regulacja biegu jałowego – Fiat Uno

Fiat Uno sam naprawiam-8Regulacja biegu jałowego – Fiat Uno

Uruchomić silnik i odczekać, aż włączy się wentylator chłodnicy (oznacza to osiągnięcie temperatury pracy). Sprawdzić kąt zwarcia oraz wyprzedzenia zapłonu i ewentualnie wyregulować. Dalszy przebieg czynności zalezy od typu gaźnika.

Weber ICEV lub Solex DIS A (silniki 900 i 1100)

■    Podłączyć obrotomierz i analizator spalin, uruchomić silnik.

■    Usunąć zabezpieczenie wkręta regulacyjnego składu mieszanki (2, rys. 2.100 lub 2.101).

■    Wkrętem regulacyjnym (1) ustawić prędkość obrotową biegu jałowego na 850 ± 50 obr/min.

■    Tak długo operować wkrętem regulacyjnym składu mieszanki (2), az prędkość obrotowa przestanie się zwiększać i silnik będzie pracować równomiernie (stężenie CO – około 3%).

■    Obracając na przemian oboma wkrętami regulacyjnymi, ustawić wymagane parametry biegu jałowego (850 ± 50 obr/min, CO 3± 0,5%).

■    Wkręt (2) zabezpieczyć nową zaślepką.

 

Weber DMTR lub Solex CIC (silnik 1300)

Tego typu gaźniki mają wkręt regulacyjny składu mieszanki fabrycznie zaplombowany i do ustawiania biegu jałowego służy tylko wkręt (2). Operując tym wkrętem należy ustawić prędkość obrotową biegu jałowego na 850±50 obr/min. Jeśli wymagana jest dokładna regulacja biegu jałowego, to trzeba dysponować analizatorem spalin. Stężenie CO powinno wynosić 2…3% objętościowo.

Sposób regulacji biegu jałowego

■    Wkrętem (2) ustawić prędkość obrotową biegu jałowego na 850 obr/min.

■    Tak długo obracać wkrętem (1), aż silnik osiągnie największą prędkość.

■    Jeśli po tej regulacji prędkość obrotowa silnika się zmieniła, to należy ją skorygować wkrętem (2), to znaczy obie poprzednie czynności tak długo powtarzać, az osiągnie się wymaganą wartość.

Silnik musi pracować równomiernie. Skład mieszanki reguluje się wkrętem (1). wkręcając go (zubożenie mieszanki i zmniejszenie udziału CO) lub wykręcając (wzbogacenie mieszanki i zwiększenie udziału CO).