Po rozruchu nagrzanego silnika zauważalny jest nagły spadek mocy podczas przyspieszania

Objawy

Po rozruchu nagrzanego silnika zauważalny jest nagły spadek mocy podczas przyspieszania. Silnik pracuje tak jak wysokoprężny silnik wolnossący (bez efektu turbodoładowania). Po pierwszym przekroczeniu prędkości „progowej” (ok. 3000 obr/min), nagle rozwija znowu pełną moc. Wydaje się, że usterka jest usunięta.

Przyczyna – spadek napięcia „ogłupia” sterownik

Z powodu uszkodzenia akumulatora albo wadliwego styku (zły kontakt z masą, luźne końcówki przewodów na zaciskach akumulatora), napięcie w instalacji spada poniżej 8 V. Wskutek tego sterownik EDC otrzymuje błędne sygnały z czujnika wzniosu igły rozpylacza i przechodzi w tryb pracy awaryjnej. Inną możliwą przyczyną jest niefachowe uruchamianie silnika za pomocą obcego źródła energii i przewodów rozruchowych, bez zabezpieczenia przed przepięciami (skoki napięcia podczas odłączania przewodów rozruchowych)!

Zdiagnozowanie i usunięcie usterki

W pamięci usterek mogą być zapisane „niewiarygodne sygnały” i „sporadycznie” występujące usterki różnych czujników (przepływomierza powietrza, czujnika prędkości obrotowej silnika itd.). Podczas odczytu testerem wartości pomiarowych stwierdza się m.in., że wielkość wtryskiwanych dawek paliwa jest niezmienna. Należy sprawdzić pod obciążeniem prąd rozruchowy akumulatora (prąd stanu oziębienia) i gęstość elektrolitu. Zmierzyć napięcie w trakcie rozruchu. Dodatkowo sprawdzić alternator za pomocą multimetru i oscyloskopu. Skoki napięcia powstające na skutek uszkodzenia uzwojeń albo diod prowadzą do zapisania różnych usterek w pamięci oraz do zakłóceń w pracy silnika podczas jazdy (i mogą też zniszczyć sterownik). Poza tym, sprawdzić pewność mocowania i czystość wszystkich połączeń masowych, w razie potrzeby doprowadzić do sprawności. Należy zachowywać ostrożność podczas rozruchu za pomocą obcych źródeł energii: nieodpowiednie przewody rozruchowe albo prostowniki (bez kondensatora ochronnego) powodują skoki napięcia podczas przyłączania i odłączania kabli.