Odpowietrzanie układu hamulcowego – Opel Kadett

Odpowietrzanie układu hamulcowego

Po każdej naprawie, która wymagała odłączenia chociaż jednego przewodu hamulcowego zachodzi konieczność odpowietrzenia danego obwodu układu hamulcowego. Podczas naprawy o szerszym zakresie trzeba odpowietrzać hamulce zarówno kół przednich, jak i tylnych.

Podczas obchodzenia się z płynem hamulcowym zachować ostrożność! Jest on trujący i działa żrąco na lakier. Jeśli nie dysponuje się przyrządem do odpowietrzania hamulców, to należy przyjąć poniżej opisany sposób postępowania.

■    Umieszczony w komorze silnikowej zbiornik płynu hamulcowego uzupełnić do stanu maksymalnego, oznaczonego napisem. Poziom płynu należy obserwować podczas całej operacji odpowietrzania.

■    Zależnie od tego, który obwód będzie odpowietrzany, należy podnieść przód lub tył samochodu i zdjąć koła. Jeśli ma być odpowietrzany cały układ, to trzeba unieść jednocześnie przód i tył samochodu.

■    Na odpowietrznik nasunąć przewód elastyczny o długości około 50 cm. W przypadku odpowietrzania całego układu należy zacząć od odpowietrznika przy tylnym kole.

■    Drugi koniec odpowietrznika wprowadzić w przeźroczyste naczynie, częściowo wypełnione świeżym płynem hamulcowym.

■    Kluczem płaskim odkręcić o pół obrotu odpowietrznik.

■    Korzystając z pomocy drugiej osoby, wcisnąć kilkakrotnie powoli pedał hamulca. Czynność tę wykonywać tak długo, az płyn wypływający przez przewód będzie pozbawiony pęcherzyków.

■    Następnie przytrzymać wciśnięty pedał hamulca i dokręcić odpowietrznik.

■    Zdjąć przewód służący do odpowietrzania.

Operację tę powtórzyć przy drugim tylnym kole, a następnie przy kołach przednich. Płyn wypompowany do naczynia nie może być ponownie użyty. Jeśli układ ma być odpowietrzany po naprawie pompy hamulcowej, to zaleca się przedmuchanie przewodów hamulcowych, w celu całkowitego ich opróżnienia. Następnie napełnić zbiornik płynem i przeprowadzić odpowietrzanie układu, zaczynając tym razem od jednego z kół przednich. W ten sposób możliwie szybko usunie się powietrze istniejące jeszcze w pompie hamulcowej.

W samochodzie kombi należy przed odpowietrzeniem układu poluzować wspornik sprężyny i ją odłączyć.