Zawracanie

Zawracanie
Manewr ten nie należy do zbyt trudnych, jednak gdy znajdujemy się w miejscu o dużym natężeniu ruchu, może okazać się bardzo niebezpieczny. Przekonali się o tym wszyscy, którym zdarzyło się zapomnieć lub nie zauważyć skrętu w boczną drogę lub skręcili na niewłaściwym skrzyżowaniu. Wiadome jest, że należy wówczas zawrócić, tzn. zmienić kierunek jazdy tak, że po wykonaniu manewru będziemy jechali w przeciwną stronę. Ale jak zawrócić, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy wcześniej nie znajdował się znak zakazu zawracania, a akurat przejeżdżamy przez daną miejscowość po raz pierwszy? W takim przypadku jedynym wyjściem jest pojechać dalej i zawrócić na najbliższym skrzyżowaniu. Nie próbujmy na siłę nie będąc pewnym. Zbyt duże jest wówczas zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.
Przy wykonywaniu manewru zawracania kodeks drogowy nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności. Nie wolno utrudniać ruchu innym pojazdom poruszającym się po tej samej drodze. Jeżeli zawracamy na skrzyżowaniu, powinniśmy zachować się podobnie jak przy wykonywaniu manewru skrętu w lewo. Musimy przemieścić się jak najbliżej lewej krawędzi jezdni, sygnalizując uprzednio zamiar. Należy pamiętać, by przy zawracaniu na skrzyżowaniu wykonać manewr na raz, gdyż w tym miejscu cofanie jest niebezpieczne.
Gdzie zabronione jest zawracanie? Manewru tego nie wolno wykonywać w tunelu, na moście, wiadukcie oraz na drodze jednokierunkowej. Także zabronione jest zawracanie na autostradzie i drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca specjalnie do tego wyznaczonego. Niedopuszczalne jest przejeżdżanie przez pas zieleni. Oprócz wymienionych sytuacji nie wolno zawracać w miejscach, w których manewr ten zabroniony jest znakami drogowymi. Za naruszenie zakazu zawracania grozi pięć punktów karnych i dodatkowo wysoka kara w postaci mandatu karnego.