Hamulce pneumatyczne, mechaniczne – naczep i przyczep

Hamulce pneumatyczne, mechaniczne – naczep i przyczep.
Naczepy i przyczepy przeważnie wyposażone są w hamulce pneumatyczne, chociaż w niektórych przyczepach można jeszcze spotkać hamulce mechaniczne.
Przyczepa zaopatrzona w hamulce pneumatyczne ma własny zbiornik do akumulowania sprężonego powietrza, przy którym znajduje się zawór pomocniczy zbiornika przyczepy. Zbiornik powietrza przyczepy jest połączony z układem hamulcowym ciągnika przewodem powietrznym, zaopatrzonym w złącze do połączenia przewodów powietrznych ciągnika i przyczepy. Przewód powietrzny łączący ciągnik z przyczepą jest stale pod ciśnieniem. Robi się to po to, aby w przypadku odłączenia się przyczepy do pojazdu ciągnącego (np. w czasie jazdy pod górę) i zerwaniu przewodu powietrznego spadło ciśnienie powietrza w przewodzie, co odciąży zawór pomocniczy zbiornika przyczepy i spowoduje samoczynne zahamowanie przyczepy. Kurek trójdrożny w układzie hamulcowym przyczepy zainstalowano w tym celu, aby po urwaniu się przyczepy i jej samoczynnym zahamowaniu można ją było na powrót odhamować.