Drążki kierownicze – trapez kierowniczy

img25 (1)Drążki kierownicze – trapez kierowniczy. Jak już wiadomo, aby samochód mógł poruszać się po krzywienie bez poślizgu (niepożądanego z uwagi na możliwość zarzucenia pojazdu i przedwczesne zużywanie się opon, układ kierowniczy powinien ustawiać koła kierowane w sposób zapewniający toczenie się ich po łukach o wspólnym środku krzywizny, leżącym na przedłużeniu osi obrotu tylnych kół samochodu. Warunek ten spełnia się przez powiązanie drążków układu kierowniczego w tzw. trapez kierowniczy. Trapez ten stanowią: oś przednia pojazdu, drążek poprzeczny oraz dźwignie zwrotnic. Wskutek tego, że odległość wierzchołków trapezu A i B leżących na drążku poprzecznym jest mniejsza niż odległość wierzchołków C i D leżących na osi przedniej, zawsze zostaje spełniony warunek większego skrętu koła wewnętrznego niż zewnętrznego. Dalszy skręt prawego koła w prawo powoduje jedynie nieznaczne przesunięcie drążka poprzecznego w lewo. Tym samym skręt koła lewego będzie więc mniejszy niż prawego. W taki sam sposób będą zachowywać się koła przednie pojazdu podczas skrętu w stronę przeciwną.