Budowa opony dętkowej samochodowej

img21Budowa opony dętkowej samochodowej. Jak wiadomo, w oponach dętkowych wewnątrz opony znajduje się dętka, wykonana z miękkiej gumy, w kształcie pierścienia, wypełniona powietrzem. Powietrze do dętki wtłacza się przez zawór. Wtłaczane powietrze przepływa obok trzonka zaworu, odsuwa płytkę zaworową i napełnia dętkę opony. Sprężyna zaworu zamyka odsuwaną płytkę i wtłoczone powietrze nie może uchodzić z dętki. W celu zabezpieczenia przed przedostawaniem się do wnętrza zanieczyszczeń kadłub zaworu zamyka się nakręcanym kapturkiem ochronnym. Kapturek ma zwykle końcówkę, służącą do wkręcania i wykręcania wkładki zaworowej do kadłuba. Miejsce osadzenia zaworu powietrza w dętce jest wzmocnione przez nawulkanizowaną nakładkę z kilku warstw płótna i gumy. W ogumieniu dętkowym samochodów ciężarowych i autobusów między dętką a obręczą koła znajduje się zwykle taśma gumowa, tzw. ochraniacz, która zabezpiecza dętkę przed bezpośrednim zetknięciem się z metalową obręczą.