Zasilanie pompy wtryskowej VP44 paliwem

Zasilanie pompy wtryskowej paliwem

Paliwo ze zbiornika jest tłoczone przez filtr pompą zasilającą do pompy wtryskowej. Znajdująca się w pompie rozdzielaczowej pompa łopatkowa zwiększa ciśnienie maksymalnie do 180-240 MPa (18-24 bar). Ciśnienie można zmierzyć manometrem z odpowiednią złączką (M14x1,5) na śrubie przelewu paliwa. Tak wysokie ciśnienie w układzie jest niezbędne, ponieważ paliwo ma skomplikowaną drogę do tłoczków promieniowych.

Pompa VP44 jest smarowana paliwem i nie może pracować na sucho, ponieważ w przeciwieństwie do pompy VP30 nie jest pompą samoodpowietrzającą się. Próba uruchomienia silnika, kiedy zbiornik paliwa jest pusty, grozi uszkodzeniem pompy wtryskowej!

Większość producentów zabezpiecza pompy przed pracą na sucho, tzn. gdy poziom paliwa spadnie poniżej określonej wartości, w ten sposób, że silnik zatrzymuje się sam. Najpierw lampka kontrolna poziomu paliwa ostrzega kierowcę o zbyt niskim poziomie paliwa, następnie silnik zaczyna szarpać i jeśli kierowca nie zareaguje, silnik wyłącza się, a w pamięci diagnostycznej zostanie zarejestrowana usterka. Ponownie można uruchomić silnik dopiero wówczas, gdy paliwo w zbiorniku zostanie uzupełnione do minimalnego poziomu.

W silnikach czterozaworowych Opel 2,0 lub 2,2 dm3 przewody odpływu nadmiaru paliwa (przecieków) z wtryskiwaczy są podłączone do obwodu doprowadzenia paliwa. Zatem nieszczelny przewód odpływu paliwa z wtryskiwacza może być przyczyną zapowietrzenia układu zasilania. Silnik
szarpie, a nawet nie daje się uruchomić. Zanim więc sięgnie się do kontroli elektroniki, najpierw należy sprawdzić szczelność przewodów odpływu paliwa z wtryskiwaczy.

Każdy nowo zamontowany filtr paliwa musi być napełniony paliwem, aby do pompy nie przedostało się powietrze. Filtr jest umieszczony na przewodzie doprowadzającym paliwo ze zbiornika. Jeśli samochód jest wyposażony w elektryczną pompę wstępnego zasilania paliwem, to filtr można napełnić przez kilkakrotne włączenie i wyłączenie zapłonu. Jeśli w samochodzie nie występuje pompa wstępnego zasilania paliwem, należy zassać paliwo do filtra za pomocą ręcznej pompki podciśnienia.