Wymiana tarczy sprzęgła – Opel Kadett

W samochodach Opel Kadett jest montowane sprzęgło jednotarczowe, suche z centralną sprężyną tarczową Tego rodzaju sprzęgło charakteryzuje się prawie stałą siłą włączania przez cały okres użytkowania oraz skłonnością do poślizgu, kiedy okładziny zbliżają się do granicy zużycia. Sprzęgła w silnikach benzynowym i w silniku wysokoprężnym różnią się wielkością.

Wymiana tarczy sprzęgła

Opisane czynności można przeprowadzić bez wymontowania zespołu napędowego z samochodu.

■    Podnieść samochód lub wjechać na kanał.

■    Z pokrywy tylnej wykręcić korek gwintowany

■    Z widocznego czopa wałka głównego zdjąć pierścień zabezpieczający i wykręcić śrubę z łbem walcowym.

■    Wyciągnąć do oporu wałek główny skrzyni biegów Do tego celu należy uzyć ściągacza specjalnego Opel-KM-556-1 -A i wspornika Kukko lub odpowiedniego rodzaju narzędzia. Ściągacz wkręca się w otwór po wykręconej śrubie z łbem walcowym

■    Odkręcić śruby mocujące pokrywę sprzęgła do obudowy skrzyni biegów.

■    Zdjąć spinkę zabezpieczającą z końca sprzęgła nad obudową skrzyni biegów i odczepić cięgno od dźwigni wyłączania sprzęgła.

■    Wcisnąć dźwignię wyłączania do tylu (np. metalowym prętem) Przy tak wyłączonym sprzęgle umieścić na obwodzie zespołu dociskowego sprzęgła, w równych odstępach, trzy klamry, które unieruchomią tarczę dociskową.

■    Odkręcić zespół dociskowy od koła zamachowego i wyjąć tarczę sprzęgła

■    Z dźwigni wyłączania sprzęgła wykręcić śrubę mocującą widełki i wyjąć wciśniętą tulejkę wałka dźwigni wyłączania.

■    Wyciągnąć do góry z obudowy dźwignię wyłączania i wyjąć widełki

■    Z obudowy skrzyni biegów wykręcić śruby mocujące tuleję prowadzącą łożysko wyciskowe.

■    Sprawdzić, czy jest zanieczyszczony pierścień uszczelniający tulei prowadzącej. W przypadku zanieczyszczenia należy go wymienić, podważając wkrętakiem.

Nowy pierścień uszczelniający, po wypełnieniu wargi smarem, wciska się na tuleję prowadzącą łożyska wyciskowego, stosując odpowiednie narzędzie do wciskania.

Podczas prac montażowych należy pamiętać o prawidłowych momentach dokręcania połączeń gwintowanych. Zamontowanie tarczy sprzęgła przeprowadza się w kolejności odwrotnej do opisanej powyżej.

W rowek obudowy pod tuleję prowadzącą należy włożyć nowy pierścień uszczelniający typu o-ring, wolny od smaru i oleju. Po zamontowaniu łożyska wyciskowego i widełek wkłada się tarczę sprzęgła, dłuzszą stroną piasty skierowaną w stronę skrzyni biegów Następnie należy przykręcić zespół dociskowy do koła zamachowego, w ten sposób, aby półkolisty karb na krawędzi zespołu dociskowego pokrył się z barwnym znakiem na kole zamachowym. Wielowypust tarczy sprzęgła musi być przedtem powleczony smarem. Po uniesieniu nieco tarczy sprzęgła wprowadzić ostrożnie w jej otwór wałek główny skrzyni biegów. W koniec tego wałka wkręcić śrubę z łbem walcowym i wcisnąć całość do oporu w zespół kół zębatych (używając specjalnego przyrządu Opel-KM 564 lub odpowiedniego narzędzia). Na czop wałka załozyć nowy pierścień zabezpieczający. Wkręcając korek w tylną pokrywę skrzyni biegów, należy jego krawędź posmarować środkiem uszczelniającym. Korek może wystawać od wewnątrz w pokrywie maks. na 4 mm. Usunąć klamry załozone na zespół dociskowy sprzęgła i przykręcić pokrywę. Podłączyć cięgno i zabezpieczyć spinką. Na koniec wyregulować ustawienie pedału sprzęgła.