Wymiana tarczy hamulca – Opel Kadett

Wymiana tarczy hamulca

Podczas każdej wymiany wkładek ciernych powinno się sprawdzić stan i grubość tarcz hamulców.

■    Czujnik zegarowy przymocować do śruby mocującej sworzeń zwrotnicy do wahacza. Trzpień mierniczy czujnika przystawić prostopadle do tarczy hamulca, 10 mm poniżej krawędzi.

■    Obracać tarczę hamulca, odczytując jej bicie boczne. Wielkość bicia nie powinna przekraczać 0,1 mm. W razie potrzeby można skompensować bicie przestawiając tarczę hamulca na piaście o 180 .

■    W celu wymontowania tarczy hamulca wykręcić z piasty śrubę ustalającą. W przypadku tarczy koła ze stopów lekkich zdjąć przedtem osłonę tarczy hamulca. Zacisk hamulca typu GMF należy silnie pociągnąć na zewnątrz Tarczę hamulca nieco przekrzywić i zsunąć z piasty.

Tarcze hamulca należy zawsze wymieniać jednocześnie z obu stron osi. Montaż przeprowadza się w kolejności odwrotnej.