Wymiana szczęk hamulcowych tylnych – Opel Kadett

Wymiana szczęk hamulcowych

■    Zdjąć bęben hamulcowy.

■    Odłączyć górną sprężynę ściągającą. Należy uzyć specjalnych szczypiec

tmp75a8-22

lub w zastępstwie szczypiec nastawnych do rur.

■    Podważając wkrętakiem wyjąć zaczep sprężyny ściągającej z otworu w szczęce hamulcowej.

■    Zdjąć ze szczęki dźwignię regulacji luzu i odczepić sprężynę ściągającą.

■    Szczękę odsunąć nieco na zewnątrz i wyjąć rozpieracz.

■    Wcisnąć talerzyk przedniego prowadnika i obrócić o 90°, przytrzymując prowadnik z drugiej strony.

■    Zdjąć talerzyk i sprężynę, wyciągnąć prowadnik.

■    Odłączyć dolną sprężynę ściągającą.

■    Odczepić z dźwigni linkę hamulca awaryjnego.

■    Zdjąć najpierw przednią szczękę hamulcową, a następnie tylną.

Do wymiany należy użyć szczęk hamulcowych o jednakowej jakości wykonania Oczyścić bęben hamulcowy i tarczę hamulca.

Cylinderek hamulcowy z wilgotnymi plamami wymaga wymiany.

■    Przed montażem powlec smarem Plastilube sześć wystających miejsc na tarczy hamulca.

■    Sprawdzić łatwość poruszania kółka zębatego i dźwigni rozpieracza. w razie potrzeby oczyścić.

■    Gwintowane cięgło rozpieracza posmarować cienko smarem silikonowym.

■    Wkręcić do oporu kółko zębate rozpieracza.

■    Cięgło gwintowane lewego koła jest oznaczone literą „L” a prawego literą „R” Kółko zębate z rozpieraczem, dźwignia regulacji luzu i zaczep sprężyny ściągającej przeznaczone dla lewej strony są czarne, natomiast przeznaczone dla prawej strony są, dla odróżnienia, srebrne.

■    Zaczepić za dźwignię linkę hamulca awaryjnego.

■    Połączyć sprężyną dolne końce szczęk.

■    Zamontować szczęki do tarczy hamulca. W tym celu wprowadzić od tyłu prowadniki, nałożyć sprężynki i ścisnąć je talerzykami. Talerzyki obrócić o 90° , przytrzymując od tyłu prowadniki.

■    Między szczęki włożyć rozpieracz. W przypadku nowych szczęk należy zamontować sprężynę krążkową dźwigni regulacji luzu.

■    Wymianie szczęk powinna towarzyszyć wymiana części rozpieracza, służącej jako termiczny kompensator.

■    Dźwignię regulacji luzu ze sprężyną zamontować na kołku rozpręznym. Sprężynę zaczepić o otwór w szczęce

■    W kołek rozpręzny wprowadzić jeden koniec zaczepu sprężyny ściągającej, natomiast drugi koniec wcisnąć w otwór w szczęce.

■    Do szczęki i do zaczepu podłączyć górną sprężynę ściągającą.

■    Wkręcić całkowicie rozpieracz.

■    Założyć bęben hamulcowy i zabezpieczyć śrubę przytrzymującą

Po zamontowaniu koła i opuszczeniu samochodu wyregulować hamulce kół tylnych, w sposób mzej opisany.

Regulacja ustawienia szczęk hamulcowych kół tylnych jest wymagana po każdej naprawie związanej z demontażem hamulców tylnych. Należy tak długo naciskać na pedał hamulca, az przy tylnych kołach nie będzie słyszalne przeskakiwanie dźwigni regulacji luzu szczęk. Do przeprowadzenia tej czynności konieczna jest pomoc drugiej osoby.