Wymiana płynu hamulcowego – Opel Kadett

tmp75a8-26Wymiana płynu hamulcowego

Operacja ta polega właściwie na wykonaniu czynności opisanych w poprzednim podrozdziale. Płyn hamulcowy wypompowuje się z układu przez odpowietrzniki, naciskając na pedał hamulca (odpowietrznik musi być zaopatrzony w przewód).
Kiedy stary płyn przestanie już wypływać, należy zbiornik na nowo napełnić i odpowietrzyć cały układ. Na zakończenie uzupełnić poziom płynu w zbiorniku do znaku „MAX”

Sprawdzanie szczelności układu hamulcowego

Do zbadania szczelności układu hamulcowego potrzebny jest przyrząd do wywierania nacisku na pedał z manometrem (np. Opel KM-325 lub MW-86). Przyrząd ten należy umieścić między siedziskiem fotela kierowcy a pedałem hamulca, następnie tak rozeprzeć, aby wskazówka stanęła na podziałce.

W ten sposób w układzie hamulcowym zostało wytworzone ciśnienie. Wskazówka powinna stać w miejscu. Jeśli opada, świadczy to o istnieniu nieszczelności, którą należy niezwłocznie usunąć.

Badając wzrokowo złącza przewodów hamulcowych, zlokalizować miejsce wycieku. Najczęściej jest to miejsce, gdzie wcześniej przeprowadzono naprawę. Nieszczelność może się również pojawić w cylinderku hamulcowym.