Naprawa uszkodzonej dętki samochodowej

img25Naprawa uszkodzonej dętki samochodowej. Aby wyjąć dętkę z opony, należy: a) wypuścić całkowicie powietrze przez wykręcenie wkładki zaworu dętki, a następnie naciskając na oponę tuż przy obręczy koła odsunąć obrzeże opony wraz z jej stopką od obrzeża obręczy; b) wcisnąć z jednej strony stopkę opony we wgłębienie obręczy, a po przeciwnej stronie włożyć najpierw jedną łyżkę pomiędzy stopkę a obrzeże obręczy i działając łyżką jak dźwignią wsunąć drugą łyżkę powoli przeciągając stopkę opony powyżej obrzeża (krawędzi) tarczy; demontaż opony rozpoczynamy, zakładając łyżkę montażową przy zaworze dętki; c) przytrzymać jedną łyżką wysuniętą stopkę opony, a drugą łyżką, przesuwając ją wzdłuż obrzeża, zsunąć obrzeże opony z tarczy koła; d) przytrzymać tarczę koła i odciągając obrzeże opony wyjąć dętkę; wyjmowanie dętki rozpoczyna się od miejsca wbudowania zaworu powietrza. Najprostszym sposobem wykrycia miejsca przebicia dętki jest zanurzenie częściowo napompowanej dętki w wodzie — uchodzące pęcherzyki powietrza wskażą miejsce jej uszkodzenia.