Demontaż i montaż resoru

Sposób wybudowywania resorów piórowych zależy od metody ich zamocowania i konstrukcji. Sworznie resorów trzeba wyjmować za pomocą specjalnych ściągaczy, po zupełnym odciążeniu resorów. Demontaż wymontowanych resorów należy przeprowadzać ze szczególną ostrożnością, gdy napięcia wstępne piór resorów, działające na strzemiona oraz śrubę łączącą (ściągającą), są nieraz dość znaczne. Z tego powodu należy posługiwać się specjalnymi uchwytami, zapewniającymi bezpieczeństwo pracy. Po rozbiórce resoru trzeba sprawdzić, czy poszczególne pióra nie są nadmierne zużyte, lub czy nie wykazują powierzchniowych pęknięć. Wybrakowane pióra wymienia się na nowe. Montaż resoru następuje po uprzednim przesmarowaniu jego piór mieszaniną grafitu z olejem. Śrubę łączącą wymienia się zwykle na nową. Tuleje resorów i sworznie wymienia się z reguły na nowe, ponieważ są one przeważnie nadmiernie zużyte lub wykazują ślady zatarcia z powodu niedbałego smarowania.